رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: شهرداری باید شناسنامه فنی ساختمان را جدی بگیرد

طاهری با بیان اینکه این موضوع باعث هدر رفتن منابع مالی در کشور می‌شود اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکسال گذشته بر روی این موضوع متمرکز شد تا بتواند کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد بنابراین تمرکز ویژه‌ای بر روی شناسنامه فنی ملکی شد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: یک ساختمان دارای شناسنامه فنی ملکی از آپارتمانی که این شناسنامه را ندارد به خوبی متمایز کند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با صدور شناسنامه فنی ملکی نقشه‌های ساخت و بیمه تضمین کیفیت هم ضمیمه آن خواهد شد گفت: وجود شناسنامه فنی ملکی می‌تواند به خوبی مشکلات فنی یک ساختمان را بدون تخریب نشان دهد و خریداران را به خوبی از استفاده مصالح و چگونگی ساخت در واحد مسکونی آگاه سازد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه بیمه تضمین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات