انتشار فرايند اجراي كار در لوله كشي گاز خانگي و تجاري

فرايند اجراي كار در لوله كشي گاز خانگي وتجاري در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتشار يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان ، در راستاي شفاف سازي فرايندهاي موجود در سازمان و به منظور آگاه سازي عموم مردم ، فرايند اجراي لوله كشي گاز خانگي و تجاري توسط امور مشتركين سازمان تدوين گرديد.
در اين فرايند مراحل گوناگون انجام كار لوله كشي گاز براي ساختمانهاي مسكوني و تجاري و نيز نحوه تأييد آن توسط مهندس ناظر عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت اخذ انشعاب گاز بيان شده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات