گسترش پوشش بيمه تكميل درمان براي اعضاي سازمان

گسترش پوشش بيمه تكميل درمان براي اعضاي سازمان

در راستاي سياستهاي حمايتي سازمان از اعضاء ، قرارداد بيمه تكميل درمان سال جاري با ويژگي هاي جديد منعقد گرديد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ، به منظور ارائه خدمات مناسب تر به مهندسين ، انعقاد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان پس از بررسي هاي صورت گرفته وبراساس نيازهاي واقعي شده حاصل از خسارتهاي پرداخت شده اين بيمه در ساليان گذشته انجام شده است.
همچنين در قرارداد سال 1398 ، خدمات دندانپزشكي و عينك طبي نيز لحاظ گرديده است.
لازم به ذكر است جهت تسهيل در پرداختها مقرر گرديد حق بيمه در 18 ماه (6 فقره چك سه ماهه)پرداخت شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات