مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر از پروژه های صنعت برق در تنگستان بازدید كرد

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر از پروژه های صنعت برق در تنگستان بازدید كرد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    منبع خبر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر یک شرکت در شهر بوشهر می باشد

      نظرات