نباید استاندارد سازی را فدای سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی کرد

نباید استاندارد سازی را فدای سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی کرد

www.BanaNews.irقائم مقام شهردارتهران بر رعایت اصول استاندارد بین المللی دراحداث پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: نباید استاندارد سازی را فدای سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی کرد

به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری فارس، عیسی شریفی افزود: برای مدیریت شهری بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی پیش از موعد مقرریک برگ برنده تلقی می‌شود، اما برای دستیابی به این مهم نباید استانداردسازی رانادیده گرفت وکاررا به هرنحوی پیش برد.

شریفی همچنین با قدردانی ازتعامل مثبت شهرداری منطقه ۱۸باحوزه معاونت فنی وعمرانی شهرداری وسازمان فنی ومهندسی شهرتهران درخصوص تعریض بزرگراه آزادگان، ازدست اندرکاران این پروژه عظیم که شاه راهی حیاتی بین چندین استان کشور بوده ، خواست تا در تمام مراحل کاربه مسئله کیفیت توجه ویژه ای داشته باشند.

 

 

    نظرات