کارگروه حفاظت دریا و تالاب در استان بوشهر برگزار شد

کارگروه حفاظت دریا و تالاب در استان بوشهر برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کارگروه حفاظت از دریا و تالاب استان بوشهر در اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.

فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این کارگروه گفت: اکوسیستم های دریایی و تالابها از جمله اکوسیستم های مهم بوده که زیستگاه بخش قابل توجهی از تنوع زیستی است اما امروز این اکوسیستم همانند خلیج فارس با انواع چالشهای محیط زیستی نظیر آلودگی های نفتی مواجه هستند بنابراین برنامه ریزی برای کاهش و رفع و پیشگیری از آلودگی و تخریب این اکوسیستم ها ضروری است.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهردر این کارگروه گفت: استان بوشهر دارای مساحت فراوانی از تالابهای ارزشمند است که حفاظت از تالابها در راستای تضمین و پایداری از خدمات و کارکردهای تالاب ها مهم و ضروری است و کارگروه حفاظت از دریا و تالاب استان بوشهر با هدف برنامه  ریزی لازم در این خصوص شکل گرفته است.

شایان ذکر است در این کارگروه بخشها و معاونت های مرتبط اداره کل در جهت برنامه ریزی و پایش و حفاظت اکوسیستم دریایی و تالابها حضور دارند و در کارگروه مذکور از سایر ارگانهای متولی مدیریت دریا و تالبها نیز بعمل می آید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات