مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سیویلیکا منتشر شد

www.BanaNews.irبنانیوز- مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که اردیبهشت ماه ۹۰ در حوزه تکنولوژی نفت و سوخت در اهواز و با حمایت سیویلیکا برگزار شده بود، منتشر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این مقالات با تعداد ۱۸۳ مقاله در ۲۰۳۷ صفحه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

 

۱٫ A New Correlation For Predicting Hydrate formation temperature Using Artificial neural network
2. An Empirical Correlation to Predict Liquid Loading Considering Influences of Wellhead Data
3. Analysis of Barite Segregation in Deviated Wells by New Apparatus
4. Carbon Paste Electrode Modified With Cu2O Nanoparticles for Sensitive Voltammetric Determination of Metionine
5. CO2 and CH4 Permeation through SAPO-34 Zeolite Membranes Effect of Synthesis Temperature and Support Properties
6. CO2 Hydrate: A Novel Means of CO2 Disposal
7. Correlating Moisture Diffusion and Cure behavior of Vinyl Ester Resin / Organoclay Nanocomposites
8. Corrosion in Boilers
9. Corrosion protection by optimizing the anode place for floor of large storage tanks of oil and gas liquids
10. Determination of trace amounts of mercury using nanocomplex formation by ionic liquid
11. Developing an Artificial Intelligence Model to Predict Liquid Loading in Condensate Gas Wells
12. Development of Nanotechnology in Upstream Petroleum Industry
13. Effect of different failure criteria on sand onset prediction
14. Effect of nano-material coatings to improve the resistance against fire Mining Based on Vermiculite
15. Effects of Different Block Size Distributions in Pressure Transient Response of Naturally Fractured Reservoirs
16. Effects of the Irradiation Power and the Precursors on Rapid Synthesis of ZnS Nanoparticles by Microwave Irradiation
17. Enhancement of lubricant oil applications by using of nanoparticles
18. Fabrication of a Neodymium (III)-PVC Membrane Sensor
19. INCREASING WELL PRODUCTIVITY BY USING CARBAMID NITRATE
20. Industrial techniques for elimination of erosion corrosion in heat exchanger tubes
21. Performance Improvement of Plain-Plate Heat Exchangers Using Winglet Type Vortex
22. Prediction of H2S Concentration in Gas Sweetening Processing Units by Using Artificial Neural Networks
23. preparation and characterization of polyaniline nanocomposite by using poly(vinyl pyrrolidone) as surfactant
24. Production of clean transportation fuel dimethyl etherby dehydration of methanol over fluorinated-modifiedg-Al2O3 catalysts
25. Productivity and Well Performance Evaluation of Horizontal Wells in Haftkel Oil Field
26. Selective voltammetric determination of metionine at a modified carbon paste electrode incorporating multi-walled carbon nanotube and Cu2O nanoparticles
27. State of the art modeling of critical transport fluid velocity in directional and horizontal wells by artificial neural network
28. Synthesis and characterization of 13X zeolite powder
29. Synthesis and Characterization of Thin-layer SAPO-34 Membrane on Disk-Shaped Mullite Support for Natural Gas Sweetaning
30. Synthesized of Polyaniline Nanocomposites using Hydroxy Propylecellulose as stabilizer in the presense of Aluminium oxide in aqueous media
31. TURBULENT HEAT TRANSFER IN A GROOVED U-TUBE HEAT EXCHANGER WITH VARIOUS RADIUS OF CURVATURE
32. Ultrasound assisted waterflooding: an experimental study of the mechanisms
33. Use ability of Microorganisms in EOR
34. Using Genetic Programming to Develop A New Correlation of Bubble Point Pressure
35. فرآیند ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی و عوامل مؤثر بر آن
۳۶٫ قطر جدایش حبابها در جوشش استخری محلولهای رقیق مونو اتیلن گلیکول
۳۷٫ کاهش نیروی درگ اصطکاکی و مصرف انرژی در اجسام دوار به کمک تزریق میکروحباب درون جریان سیال
۳۸٫ کاربرد نانو الیاف کربنی برای جلوگیری از تشکیل رسوب در مبدل‌های حرارتی
۳۹٫ کاربرد نانوتکنولوژی و نانو کامپوزیت ها در صنعت نفت
۴۰٫ کاربرد هوش مصنوعی در تفسیر داده‌های چاه آزمایی
۴۱٫ کاربرد امواج فراصوت در ازدیاد برداشت ازمخازن نفت سنگین
۴۲٫ کاربرد بیوتکنولوژی در سیال حفاری
۴۳٫ کاربرد راکتورهای غشایی سرامیکی در فرایند زوج شدن اکسایشی متان (OCM)
44. کاربرد غشاء در صنایع نفت
۴۵٫ کاربردها و چالش های پلی اتیلن کلرو سولفونه
۴۶٫ مقایسه و بررسی تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای پلی پروپیلن و پلی اتیلن چگالی بالا
۴۷٫ مقایسه اثر ترکیب توربو اکسپندر و شیر ژول تامسون باحالت استاندارد در برج متان زدا
۴۸٫ مقایسه بین نتایج بدست آمده از مطالعات میکرومدلی در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز
۴۹٫ مقایسه روشهای تولید اکسیژن با فرایندهای تبریدی، جذب سطحی و جداسازی غشایی
۵۰٫ محاسبه کمترین فشار امتزاجی گاز دی اکسیدکربن با استفاده از هوش مصنوعی
۵۱٫ محاسبه ویسکوزیته گاز چگال خالص نرمال پنتان
۵۲٫ محاسبه حجم سیمان یک مرحله ای در چاه
۵۳٫ مدل سازی ایستگاه تقلیل فشارگاز و بررسی شرایط تشکیل هیدرات گاز طبیعی
۵۴٫ مدل سازی دمای خوداشتعالی ترکیبات آلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۵۵٫ مدل سازی رفتار رسوب در مبدل های پیش گرمکن نفت خام به روش فازی-عصبی
۵۶٫ مدل سازی ریاضی انتقال جرم در فرایند جذب واکنشی در حالت ضریب نفوذ متغیر
۵۷٫ مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای بیهوازی، با فرض اختلاط ناقص بوسیله نرم افزار Matlab
58. مدلسازی استاتیک مخزن بنگستان در یکی از میادین فروافتادگی دزفول
۵۹٫ مدلسازی روشهای بازیافت نفت ازمخازن نفت سنگین وتعیین روش بهینه درمدل توسط نرم افزار ECLIPSE-300
60. مروری بر فرایندهای تبدیل گاز طبیعی
۶۱٫ مروری بر مدیریت مخازن هیدروکربوری؛ چالشها و راهکارها
۶۲٫ مشکلات پیش روی مدیریت وصیانت از مخازن هیدروکربوری
۶۳٫ مطالعه موردی آلودگی نفتی در رسوبات سطحی جنگل های مانگروی بندر خمیر- خلیج فارس براساس الگوی توزیع آلکان های نرمال
۶۴٫ مطالعه موردی انتخاب اکسیژن‌زدای مناسب برای آب تغذیه بویلر
۶۵٫ مطالعه میزان اثر بخشی فرآیند تزریق گاز امتزاجی به یکی از مخازن کربناته ایران با استفاده از شبیه ساز Eclipse300
66. مطالعه ی رفتار جذب فیزیکی و شیمیایی گاز های دو اتمی روی سطح کاتالیزوری آلومینیوم از دیدگاه نانو با محاسبات تئوری تابع حالت
۶۷٫ مطالعه تجربی انتقال حرارت جابه جایی درهم نانوسیال آب/Al2O3 در لوله با سطح مقطع مربعی
۶۸٫ مطالعه جذب MTBE از سیستم آبی توسط نانوکامپوزیت ها
۶۹٫ مطالعه سیستماتیک پارامترهای زمین شناسی در یکی از میادین هیدروکربوری جنوب باختری ایران با استفاده از نمودارهای تصویری
۷۰٫ مطالعه سازگاری آب تزریقی و سازند در پروژه ‏تزریق آب به یکی از مخازن نفتی ایران ‏
۷۱٫ معرفی فرآیند الکتروسپینینگ برای تولید نانوفیبر و کاربرد آن در صنعت
۷۲٫ پوشش های پلیمری خود ترمیم شونده بر پایه ی میکروکپسول های حاوی عوامل ترمیم کننده
۷۳٫ پیش بینی نفوذپذیری ازتخلخل، سطح ویژه و اشباع آب کاهش نیافتنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
۷۴٫ پیش بینی تشکیل رسوب و بررسی تجانس آبها به همراه تغییر شرایط ترمودینامیکی با استفاده از مدل های پیشنهادی در فرایند تزریق آب
۷۵٫ پارامترهای موثر در استحصال نفت بجا مانده از تزریق آب - برداشت ثالثیه نفت از مخازن بروش تزریق گاز
۷۶٫ آنالیز حساسیت یک مخزن شکافدار نمونه با توجه به مکانیزم های تولید در آن
۷۷٫ الگوریتم شناسایی مدلهای فرایندی گویا در حوزه پاسخ فرکانسی
۷۸٫ امکان سنجی و بررسی قابلیت حل بعضی از معادلات دیفرانسیل به کمک بهینه سازی تابع تابع(Functional) آن به جای حل عددی معادلات از روش های معمول با استفاده از ابزار برنامه نویسی Matlab در مهندسی شیمی
۷۹٫ انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن
۸۰٫ اندازه گیری مقادیر جزیی قلع II در خاک فسفات به روش استخراج فاز جامد با اسپکتروفتومتری
۸۱٫ اندازه گیری مقادیرجزیی قلع(II)به وسیله متیلن بلو به روش استخراج فازجامد با نانولوله های کربنی
۸۲٫ اندازه گیری آلودگی نفتی با تکیه بر تعیین غلظت هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای(PAHs) در رسوبات سطحی جنگلهای مانگروی سواحل بندر خمیر
۸۳٫ ارزیابی افت فشار جریان دو فازی در عبور از یک اروفیس پلیت
۸۴٫ ارزیابی اقتصادی تولید بایوگاز و بایو متان از کود حیوانی
۸۵٫ استفاده از نمودار دما در بهره برداری از چاه های نفت و گاز
۸۶٫ استفاده از روش شبیه سازی خطوط جریان جهت بهبود ضریب بازیافت در یکی از مخازن نفتی ایران
۸۷٫ استفاده از روش طراحی مکعب ترکیب مرکزی به منظور بهینه سازی زمان بندش ژل های پلیمری در انسداد آب تولیدی از چاه های نفتی
۸۸٫ اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی توسط تکنولوژی پینچ
۸۹٫ بهینه سازی موقعیت و تعداد چاه های یک میدان نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۹۰٫ بهینه سازی سیکل ترکیبی توربین گاز با هوای تحتانی بروش تحلیل اگزرژی
۹۱٫ بهینه سازی عملکرد مبدلهای حرارتی در واحدآیزوماکس پالایشگاه اراک
۹۲٫ بهبود خواص سیال حفاری با استفاده از فناوری نانو
۹۳٫ بهبود خواص سیال حفاری با بکارگیری فناوری نانو
۹۴٫ بازیابی گاز دودکش و تولید انرژی الکتریکی
۹۵٫ بازدارنده های خوردگی و سازگار با محیط زیستِ به کار رفته در فرایند های اسید شویی صنایع نفت و گاز
۹۶٫ برآورد پتانسیل گاز های گلخانه ای به خصوص هالوکربن ها در روند گرمایش جهانی
۹۷٫ بررسی کاهش مصرف انر‍‍ژی در مبدل های حرارتی با استفاده از نانو سیالات
۹۸٫ بررسی کاتالیزور پالادیم برای از بین بردن ترکیبات هالوژن دار در فاضلابهای صنعتی
۹۹٫ بررسی کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در صنعت نفت و گاز
۱۰۰٫ بررسی کاربردی فناوری نانو درحوزه نفت و صنایع وابسته

دریافت ادامه مقالات

    نظرات