كيفيت هواي كلانشهر اصفهان در وضعيت ناسالم براي عموم قرار دارد

كيفيت هواي كلانشهر اصفهان در وضعيت ناسالم براي عموم قرار داردكيفيت هواي كلانشهر اصفهان امروز چهارشنبه ششم آذرماه سالجاري در وضعيت ناسالم براي عموم قرار دارد.

به گزارش «پارما» ميانگين شاخص كيفي هواي شهر اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم و طبق اعلام مركز پايش اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان از 24 ساعت گذشته تا7 صبح امروز چهارشنبه عدد152 ( AQI ) ناسالم براي عموم را نشان مي دهد .

شاخص كيفي هوا ( Air Quality Index ) معياري است كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن، دي اكسيدگوگرد، تركيبات نيتروژن دار، ازون و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف است را تبديل به يك عدد بدون واحد مي كند و وضعيت آلودگي هوا را نمايش مي دهد.

شاخص كيفي هوا از صفر تا 50 هواي پاك، 51 تا 100 هواي سالم، 101 تا 150 ناسالم براي گروه هاي حساس، 151 تا 200 ناسالم براي عموم، 201 تا 300 بسيار ناسالم و 301 تا 500 خطرناك است.

بر اين اساس غلظت آلاينده ها امروز در ايستگاه ميدان احمد آباد  176 ، خيابان دانشگاه 160، خيابان استانداري 171  ناسالم براي عموم و خيابان پروين 145  ، خيابان رودكي 125 و بزرگراه خرازي 133 در وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس گزارش شده است.

با توجه به وضعيت ناسالم كيفيت هوا در چنين شرايطي لازم است شهروندان به توصيه‌هاي مركز بهداشت استان در اين زمينه توجه كنند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات