حضور بانوان شرکت برق منطقه ای زنجان در پانزدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال خواهران وزارت نیرو

حضور بانوان شرکت برق منطقه ای زنجان در پانزدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال خواهران وزارت نیرو

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات