تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر سنندج از شهروند سنندجی، که موفق به کسب مقام اول مسابقات بین المللی تخته نرد شد.

تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر سنندج از شهروند سنندجی، که موفق به کسب مقام اول مسابقات بین المللی تخته نرد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سنندج:در جلسه رسمی این شورا،طی یک مراسمی ازآقای قاسم کریمی که موفق به کسب  مقام اول مسابقات بین المللی تخته نرد در کشور قبرس شد،تجلیل گردید.

به گفته قاسم کریمی:450نفردر سطح دنیا معرف مسابقات تخته نرد بودند که با سپری کردن 13مسابقه توانست مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص دهد.


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات