ایران به مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی می‌پیوندد

ایران به مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی می‌پیوندد

www.BanaNews.irلایحه عضویت ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه عضویت ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، لایحه عضویت ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود در «مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرای طرف عضویت بر عهده دولت است.

 

 

    نظرات