شیوه نامه تبصره۲ ماده۲۴ آیین نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شیوه نامه تبصره۲ ماده۲۴ آیین نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات