یازدهمین نمایشگاه نفت خوزستان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان - ساعت 9تا 17

یازدهمین نمایشگاه نفت خوزستان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان - ساعت 9تا 17


با توجه به درخواست شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در خصوص تغییر زمان برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت، با توافق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان خوزستان، زمان برگزاری نمایشگاه فوق‌الذکر از تاریخ 1398/9/3 به تاریخ 1398/9/22 الی 1398/9/25 تغییر یافته است.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات