بی توجهی شهرداری به گزارشات ناظران ساختمان

بی توجهی شهرداری به گزارشات ناظران ساختمان

www.BanaNews.irرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه گاهی شهرداری به گزارشات مهندسان ناظر در مورد تخلف در ساخت و سازها توجه نمی کند، گفت: برخی از ناظران برساخت و ساز ها مهندس نیستند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید مهدی هاشمی در گفتگو با مهر با تائید این امر که شهرداری به گزارشات مهندسان ناظر در مورد تخلف در ساخت و سازها توجه نمی کند، گفت: تقریبا همنیطور است زیرا سازمان نظام مهندسی موظف است که مقررات ملی ساختمان را اجرا کند اما گاهی می بینیم که در بخشی از شهرداری گفته می شود که این قوانین را انجام ندهند.

وی افزود: ناظر هم یک فرد عادی است و تنها وظیفه ای که دارد گزارش تخلفات ساخت وساز به شهرداری است بنابراین شهرداری به عنوان یک دستگاه اجرایی باید این موضوعات را پیگیری کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تصریح کرد: اگر ناظری تخلف را گزارش نکند مقصر است اما اگر گزارش کرده باشد و ترتیب اثری از سوی شهرداری صورت نگیرد دستگاه اجرایی مقصر شناخته خواهد شد زیرا شهرداری ابزار لازم برای کنترل تخلف را در اختیار دارد.

هاشمی بابیان اینکه فقط باید مهندسان برساخت وساز نظارت داشته باشند، گفت: معتقد هستیم که در شهرداری، دستگاه مجری و یا طراحی فقط باید مهندسین فعالیت داشته باشند و تصدی کار ساختمان سازی و نظارت برآن را انجام دهند.

وی افزود: البته در مواردی هم بوده که ناظر ساخت وساز مهندس نبوده است و تصدی اینکار را برعهده داشته است که از نظرسازمان نظام مهندسی این یک تخلف بزرگ است.

به گزارش مهر نایب رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: شهرداری به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی تمکین نمی کند و تا زمانی که شهرداری به این آئین نامه تمکین نکند مسئولیتی متوجه سازمان نیست.

سید احمد لطفی زاده در خصوص اینکه برخی از نهادها سازمان نظام مهندسی را مسئول ریزش ساختمان ها درتهران می دانند، گفته بود: ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان وظایف هر بخشی را مشخص کرده است که این آئین نامه در ۹۰ درصد استانها اجرا می شود اما شهرداری تهران به آن تمکین نمی کند.

وی گفته بود: براساس این آئین نامه سازمان نظام مهندسی باید ۴ ناظر از رشته های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی وبرقی برای ساختمانها داشته باشد و در نهایت هم یک نماینده از سوی سازمان، پروانه ساختمانی را صادر کند اما شهرداری این آیین نامه را اجرا نمی کند.

 

 

 

    نظرات