در حال برگزاری - 10آذر ماه 1398

در حال برگزاری - 10آذر ماه 1398


بر اساس ماده 4، بند 4 قانون حداکثر مصوب 1398، رتبه‌بندی برخی بنگاه های اقتصادی (از جمله سازندگان تجهیزات و ماشین آلات صنعتی)، توسط اتاق ایران انجام می‌شود. با عنایت به درخواست اعضای انجمن جهت آشنایی با این فرآیند و شاخص های ارزیابی، دوره آموزشی  الزامات رتبه بندی در دبیرخانه انجمن ستصا با حضور برخی از اعضا فعال انجمن در حال برگزاری می باشد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات