آغاز ناپایداری های جوی وبارش پراکنده باران از سه شنبه در استان

آغاز ناپایداری های جوی وبارش پراکنده باران از سه شنبه در استان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات