بیست و هفتمین جلسه كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز برگزار شد

بیست و هفتمین جلسه كميسيون تحقيق،نظارت و بازرسي شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه بیست و هفتم   کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه  ۹۸ ساعت  ۹  صبح به ریاست محمدرضا ایزدی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان سیدناصر موسوی نژاد،محمدجعفر فلسفی،فتح الله حاجتی،مهران باباپور،سنواتی، سیدمحسن موسوی زاده، جاسم موسی پور برگزار شد.
در این جلسه آقایان بهداد مدیرکل حراست و امور محرمانه، شاولی مدیرکل بازرسی، پورعبیات مدیرکل اداره حقوقی و امور پیمان ها و قرار دادها ، کعب عمیر مدیرعامل سازمان زیبا سازی ، ارشادی مدیرعامل شهرداری منطقه هفت ، خدامرادی مدیر شهرداری منطقه هشت ، ربیعی مدیرعامل سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ، جعفری مشاور کمیسیون به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار ۱) بررسی درخواست جمعی از کارگران بازنشسته شهرداری اهواز در منطقه هفت ۲) بررسی درخواست آقای غیبی پور ۳) بررسی درخواست موسسه فرهنگی هنری سردار شهید علی هاشمی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات