سفر یك روزه مدیركل دفتر تحقیقات بر بهره برداری شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور به استان سمنان

سفر یك روزه مدیركل دفتر تحقیقات بر بهره برداری شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور به استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات