برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن برای همکاران شرکت برق منطقه ای زنجان در امور انتقال قزوین

برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن برای همکاران شرکت برق منطقه ای زنجان در امور انتقال قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات