انتخاب هیات رئیسه و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

انتخاب هیات رئیسه و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی


انتخاب هیات رئیسه و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی سازمان  بر اساس ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،  در  جلسه یکصد و پنجاه و دوم هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرسان سازمان برگزار شد ، با اکثریت آراء مهندس غلامحسین بابایی به عنوان رئیس سازمان ، دکتر بیتا باقری نائب رئیس اول دکتر علی ابراهیم زاده نائب رئیس دوم و دکتر سیروس حیدر ریحانی به عنوان دبیر انتخاب شدند همچنین به پیشنهاد هئیت رئیسه جدید و تایید هیات مدیره سازمان ، دکتر مهدی نوری بعنوان  خزانه دار برای مدت یکسال انتخاب شد.
هیات رئیسه جدید از خدمات  رییس قبلی سازمان مهندس طوماری  و سایر همکاران هیات رئیسه قبلی تشکر کرده است
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات