«صنایع هوایی ایران» از طریق مزایده واگذار می‌شود

«صنایع هوایی ایران» از طریق مزایده واگذار می‌شود

۹۷ به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)www.BanaNews.irدرصد سهام شرکت «صنایع هوایی ایران» (سهامی خاص) به روش مزایده واگذار می‌شود براساس اطلاعات  منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، در راستای اجرای رای شماره ۶ مورخ ۱۶ مهرماه ۸۸، هیات داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رای شماره ۸۸۰۱۰۰۳ مورخ سوم بهمن‌ماه ۸۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران، اجرای احکام شعبه یادشده بخشی از سهام شرکت صنایع هوایی ایران را از طریق مزایده واگذار می‌کند.

براین اساس ۹۷ درصد از سهام شرکت یادشده معادل ۷۲ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۶۶ سهم به قیمت پایه هر سهم ۷۲/۹۴۲ ریال و به ارزش کل ۶۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۳۴۰ ریال به مزایده گذاشته می‌شود.

 

    نظرات