در راستای مسئولیت‌های اجتماعی؛ بهسازی ورزشگاه معتمدی توسط سیمان تامین شستا

مطابق این موافقتنامه، بازسازی و یا احداث و نوسازی بخش‌هایی از مجموعه ورزشی شهید معتمدی با مصوبه هیات مدیره شستا و هیات مدیره سیمان تامین در مسیر اجرای مسئولیت‌های اجتماعی این بخش اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات