مراحل آرماتوربندی یک سازه بتنی چگونه است؟

بتن مسلح ترکیبی از بتن و آرماتور است که میلگردهای آن به شکل‌های خاص کنار هم قرار گرفته‌اند و بدین ترتیب مقاومت بتنی و کششی بتن افزایش می‌یابد. آرماتوربندی هم یکی از بخش هایی است که در پروژه‌های ساختمانی بتنی انجام شده و شامل مراحل زیر می‌شود: هم چنین تعیین تعداد و سایز آرماتور‌ها، محل قرار گیری آن‌ها، فاصله شان از یکدیگر و فاصله شان از سطح بتن نیز وظیفه‌ی مهندس محاسب است و این موارد به شکل نقشه‌های اجرایی ارائه می‌شوند. معمولا از وسایل خاصی برای خم کردن آرماتورها استفاده می‌شود که می‌بایست در محل وجود داشته باشد. در این مرحله مطابق با نقشه‌های اجرایی آرماتور هایی با سایز مشخص و در تعداد معین را به نحوی که نقشه مشخص کرده است کنار یکدیگر قرار داده و سپس به یکدیگر متصل می‌کنند. در این مرحله لازم است تا آرماتورها مجددا بررسی شوند و از درست بودن محل قرار گیری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات