برگزاری کمیسیون ماده پنج شهرهای بجنورد و اسفراین

برگزاری کمیسیون ماده پنج شهرهای بجنورد و اسفراین

وی افزود: در کمیسیون ماده پنج بجنورد ۲۸ پرونده در خصوص مکاتبات صورت گرفته از سمت شهرداری بجنورد با اداره کل راه و شهرسازی مربوط به موضوعات مختلف که عمدتا در خصوص گذر بندی و تغییر کاربری و نحوه احداث بنا بود مطرح و تصمیم گیری شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات