چهار راهکار برای ایجاد رونق در تولید مسکن

چنانچه دولت اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات ساخت و امکان انتقال آن به خریدار به صورت بلند مدت نماید طوری که قدرت خرید مردم افزایش یابد قطعا با افزایش متقاضی خرید افزایش تولید حاصل می‌گردد. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و روق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد دولت و شهرداری‌ها نیز افزایش خواخد یافت. محل تامین این تسهیلات می‌تواند حتی از محل صندوق توسعه ملی باشد زیرا بدون هیچگونه تردیدی افزایش تسهیلات بانکی بلند مدت با کارمزد پایین آنچنان تحرکی در ساخت و ساز و رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد می‌کند که قابل مقایسه با هیچیک از دور زدن‌های تحریم‌ها و پیگیری ایجاد رابطه اقتصادی با سایر کشور نخواهد بود. این امر نه تنها موجب اشتغال و درآمدزائی برای افراد جامعه می‌شود بلکه موجب افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد به طوری که می‌تواند به میزان متنابهی از کسری‌ها و برداشت‌های خود را جبران کند. ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات