۱۹ آذر افتتاح می‌شود؛ ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

- مهندسی عمران و توسعه پایدار: توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه‌ها -مهندسی معماری و توسعه پایدار: تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار - برنامه‌ریزی، مدیریت و طراحی شهری: مدیریت شهری مدیریت پروژه‌های شهری - مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری: مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست اصول مهندسی و کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست - مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار: الگوها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها شهرسازی نوین و توسعه پایدار تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی شناخت موانع و محدودیتها و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات