کاهش 9 ساعته زمان پاسخگویی در شهرداری الکترونیک منطقه 12

کاهش 9 ساعته زمان پاسخگویی در شهرداری الکترونیک منطقه 12

کاهش 9 ساعته زمان پاسخگویی در شهرداری الکترونیک منطقه 12

گزارش تحلیل آماری شهرسازی در دو دوره زمانی قبل و بعد از الکترونیکی سازی منطقه12 نشان می دهد، میانگین پاسخگویی به مراحل درخواست ها در دوره الکترونیکی سازی، 9 ساعت کاهش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، میانگین زمان پاسخگویی به مراحل درخواست ها در دوره قبل از الکترونیکی سازی و بازه تاریخی یکم شهریور سال جاری تا 28تیرماه، ٢٢ساعت بوده و این میانگین زمان پاسخگویی در بازه 29تیرماه تا 24آبان ماه (بعد از الکترونیکی سازی) به کمتر از ١٣ ساعت کاهش یافته است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات