بیست و دومین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر اهواز متشکل از کمیسیون ها برگزار شد

بیست و دومین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر اهواز متشکل از کمیسیون ها برگزار شد

جلسه بیست و دوم کمیسیون تلفیق متشکل از کمیسیون های عمران ، شهرسازی و معماری - حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز روز یکشنبه ۱۰  آذر  ۹۸ ساعت ۱۲:۳۰  به ریاست سنواتی و با حضور اعضا ، آقایان محمد جعفر فلسفی،مهران باباپور،حسین حیدری،سیدناصر موسوی نژاد، سید محسن موسوی زاده،مازیار جهانبخشی،محمدهادی قنوات،رحیم کعب عمیر ، جاسم موسی پور ، لطفعلی زاده ، محمدرضا ایزدی ، فتح اله حاجتی، برگزار شد .
در این جلسه آقایان شاعری شهردار کلانشهر اهواز ، شاهین زاده مدیرعامل سازمان قطار شهری به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستورکار ارائه گزارش آقای شاهین زاده از روند اجرایی پروژه قطار شهری اهواز برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

  منبع خبر

  شورای شهر اهواز

  شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

   نظرات