روز جهانی معلولان فرصت مغتنی برای ارج نهادن به تجارب و تواناییهای همنوعانی است که علیرغم محدودیت های جسمی شور زیستن را در پیکره جامعه می دمند وبا استعانت از قدرت لایزال الهی وعزمی راسخ واراده ای پولادین وبا خودباوری،تلاش،جدیت واعتقاد قلبی به حقیقت خواستن توانستن است،سرافرازانه در عرصه های گوناگون اجتماع ایفای نقش می نمایند.

روز جهانی معلولان فرصت مغتنی برای ارج نهادن به تجارب و تواناییهای همنوعانی است که علیرغم محدودیت های جسمی شور زیستن را در پیکره جامعه می دمند وبا استعانت از قدرت لایزال الهی وعزمی راسخ واراده ای پولادین وبا خودباوری،تلاش،جدیت واعتقاد قلبی به حقیقت خواستن توانستن است،سرافرازانه در عرصه های گوناگون اجتماع ایفای نقش می نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات