کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای یزد با هدف نقد و بررسی طرح های...

جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای یزد با حضور مدیرعامل و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این نشست، تعدادی از پروپوزال های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و سپس در خصوص برنامه های هفته پژوهش بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در این جلسه  با توجه به ادغام شرح وظایف تحقیقات در معاونت برنامه ریزی، رسیدگی به وظایف گروه تحقیقات به حوزه مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی محول گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات