99 درصد چاه های برقی در شهرستان ارسنجان دارای کنتور هوشمند می باشند

رئیس اداره منابع آب شهرستان ارسنجان اظهار داشت در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در راستای نصب کنتور بر روی چاههای کشاورزی در این شهرستان بوده ایم.

زارعی با بیان این نکته که در صد پیشرفت نصب کنتور چاه های فعال برقی در سال‌های اخیر از ۶۰ درصد به بیش از ۹۹ درصد رسیده است خاطر نشان کرد بیشترین ضریب نصب کنتور در استان متعلق به شهرستان ارسنجان می‌باشد که در راستای مصرف بهینه آب تلاش خوبی صورت گرفته است.

وی افزود با توجه به انسداد کلیه چاه های غیرمجاز فعال شهرستان و پلمب اندک تعداد باقیمانده شاهد برداشت از چاه های غیرمجاز در شهرستان ارسنجان نیستیم.

زارعی در پایان به آماری از درصد چاه های دارای کنتور در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت 99/5 درصد چاه های برقی فعال  و حدود 41 درصد چاه های دیزل فعال دارای کنتور حجمی هوشمند می باشند که با توجه به این آمار ، دشت پایلوت ارسنجان در مجموع نزدیک به 85 درصد چاه های فعال آن دارای کنتور هستند

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات