حضور فعال امور آبفار فیروزه در مانور زلزله

حضور فعال امور آبفار فیروزه در مانور زلزله

همزمان با سراسر کشور مانور زلزله با حضور امور آبفار فیروزه در کنار سایر دستگاه های خدمات رسان شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این مانور همه دستگاه های خدماتی و امدادی شهرستان فیروزه در محل اجرای مانور حضور یافته و تمریناتی در خصوص انجام اقدامات ضروری پس از وقوع زلزله انجام پذیرفت.

اکیپ اتفاقات، بهره برداری و تانکر سیار امور آبفار فیروزه با تجهیزات و لوازم مورد نیاز در زمان وقوع زلزله، در محل اجرای مانور حضور یافته و با اجرای سناریوهای مرتبط با شرایط اضطراری از جمله کلرسنجی آمادگی خود را محک زد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی فیروزه بیان کرد: اجرای اینگونه مانورها موجب آمادگی و بررسی تجهیزات و رفع نواقص احتمالی و تامین لوازم ضروری مورد نیاز در زمان وقوع بحران می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات