آبفا استان اصفهان مقتدرانه به مرحله کشوری مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور راه یافت

آبفا استان اصفهان مقتدرانه به مرحله کشوری مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور راه یافت

آبفا استان اصفهان با کسب ۵ رتبه اول در بخش های نصب انشعاب آب ،نصب انشعاب فاضلاب ،تعمیرات خطوط انتقال آب ،عیب یابی مدارهای فرمان برق و آزمون پارامترهای شیمیایی آب بعنوان تیم اول بلوک ۷  مقتدرانه به مرحله کشوری  مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور صعود کرد.
رئیس کمیته علمی و اجرایی مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: در مسابقات بلوک ۷ مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور که با حضور تیمهای آبفا اصفهان ،یزد ،کاشان ،چهارمحال و بختیاری و کهگلیویه وبویراحمد انجام گرفت در نهایت آبفا اصفهان بعنوان تیم اول به مرحله بعد صعود کرد و آبفا یزد در بخش تعمیرات خطوط انتقال آب و نصب انشعاب فاضلاب  توانست در این بخش ها رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.
اکبری افزود: آبفا کاشان در بخشهای نصب انشعاب آب و عیب یابی مدارهای فرمان توانست به رتبه دوم دست یابد و آبفا چهارمحال و بختیاری در بخش آزمون پارامترهای شیمیایی به رتبه دوم دست یافت.
وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور عنوان کرد: تا کنون ۳هزار و ۱۰۰ نفر در قالب ۱۴۱۷ تیم از۳۱ استان در کشور در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: تا کنون برای آماده سازی سایت آموزش جهت مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور در اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل این سایت بمنظور برگزاری مرحله کشوری مسابقات به یک میلیارد تومان دیگر نیاز است.
اکبری با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات مهارتها عنوان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات  ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد اهداف شرکت های آب و فاضلاب،    تهیه استانداردهای لازم برای انجام فعالیت های حوزه صنعت آب و فاضلاب ،ایجاد انگیزه و روحیه نشاط در بین کارکنان،    توسعه مشارکت جمعی،    انتقال تجربیات اجرايی و عملیاتی همکاران در سطوح مختلف،ارتقاء دانش و مهارت فنی اکیپ های عملیاتی،    شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت عملیات اجرايی،    توسعه کار تیمی و يافتن استعدادهای ویژه،ارتقاء وضعیت ايمنی کارگاه ها،    آموزش های عملی جهت افزايش سرعت، دقت و کیفیت انجام کار،شناسايی میزان قابلیت تیم های واکنش سريع،استفاده از مسابقه مهارت فنی بعنوان کارگاه آموزشی  و    بکارگیری و معرفی تجهیزات نوين بوده است.


لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات