خرم در آستانه کسب ریاست نظام مهندسی کشور

خرم در آستانه کسب ریاست نظام مهندسی کشور

وزیر اسبق راه و ترابری توانست با کسب بیشترین آراء ماخوذه صدر لیست سه نفره کاندیداهای ریاست نظام مهندسی ساختمان کشور را به خود اختصاص دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات