اعطای احکام اعضای دوره هشتم شورای مرکزی


اعطای احکام اعضای دوره هشتم شورای مرکزی

در ادامه مراسم تودیع و معارفه اعضای شورای مرکزی که عصر روز دوشنبه یازدهم آذر در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار بود، مهندس اسلامی با اهدای لوح تقدیر از مهندس فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی دوره هفتم و نیز اعضای این دوره تقدیر کرد.
در ادامه احکام اعضای جدید شورای مرکزی در دوره هشتم از دست وزیر راه و شهرسازی به آنان اعطا شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات