رییس شورای شهر تهران مطرح کرد: باید مشکلات مردم رفع شود

رییس شورای شهر تهران در ادامه افزود: در قانون اساسی حاکمیت حقوق مشخصی دارند و بین اجزای حاکمیت از مقام رهبری تا قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، نظامی و غیره روابطی مهندسی و منظم‌شده وجود دارد که باید حق و وظیفه هر جایگاه به درستی تبیین و اجرا شود از جمله شوراها که فصل هفتم قانون اساسی به آنها اختصاص یافته اما متاسفانه با سپری شدن ۴۰ سال تنها یک چهارم وظایف قانونی شوراها تصویب شده است و این در حالی است که ناآرامی‌های اخیر نشان داد که اگر به قانون اساسی بی‌توجهی کنیم فصل مشترک برای ایجاد یک توافق ملی باقی نمی‌ماند و بخش عمده نارضایتی و مشکلات امروز مردم به عدم رعایت حقوق آنها در قانون اساسی باز می‌گردد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات