اصلاح و بازنگری روند تهیه طرح‌های مجموعه‌شهری

اصلاح و بازنگری روند تهیه طرح‌های مجموعه‌شهری

در این نامه آمده است: «شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲ مهر ۹۸ خود ضمن بررسی طرح جامع مجموعه شهری همدان در خصوص طرح‌های مجموعه شهری به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد و مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی موارد عام زیر را در خصوص طرح‌های مجموعه شهری، پیگیری کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات