بوی بد تهران و ضرورت پایش رخداد

بوی بد تهران و ضرورت پایش رخداد

سال گذشته برای اولین بار بوی نامطبوعی در گستره وسیعی از شهر تهران احساس شد. امسال و در ۱۱ آذرماه نیز برای دومین بار بوی نامطبوع در محدوده وسیعی در تهران پخش شد. شاید پخش مجدد بوی نامطبوع در تهران این فرصت را فراهم آورد که ما ابزارها و تاسیسات پایش برخط تعدادی از بی هنجاری‌های مرتبط را در سطح شهر تهران مستقر کنیم، واضح است که وضعیت موجود به هیچوجه رضایت بخش نیست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات