مراحل پایانی تعریض خیابان منوچهری توسط

مراحل پایانی تعریض خیابان منوچهری توسط

مراحل پایانی تعریض خیابان منوچهری توسط شهرداری علی آباد کتول در حال انجام است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات