«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن شد

«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن شد

در متن این حکم آمده است: سرکارخانم پروانه اصلانی، با توجه به پیشنهاد معاون مسکن و ساختمان و نظر به تعهد و تخصص سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن» وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌شوید. - تدوین و عملیاتی کردن نظام جامع سنجش و تعادل بخشی بازار مسکن.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات