با حضور مديرعامل شركت توانير و رييس هيات بازرسي عفاف ...

به گزارش پايگاه خبري توانير،دراين نشست كه رييس هيات بازرسي وزارت كشورو تيم همراه، مشاوران و مديران ارشد ، نماينده وزارت نيرو، مسوول امور فرهنگي و ديني ،مشاور امور بانوان وخانواده ، فرمانده حوزه مقاومت بسيج ونماينده حراست شركت توانير به همراه مديران عامل و مشاوران امور بانوان وخانواده شركت هاي صنعت برق استان تهران نيزحضور داشتند ،مديرعامل شركت توانير ارايه خدمات صنعت برق به مردم را با تقويت اعتماد عمومي به توانمندي نظام جمهوري اسلامي همراه دانست ودراين ارتباط به بهره مندي حدود صددرصد جمعيت شهري وروستايي كشورازنعمت برق اشاره كرد كه به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي و در شرايطي كه بيش از 15 درصد جمعيت دنيا (1.2ميليارد نفر) از انرژي الكتريكي محرومند،حاصل شده است.
مهندس متولي زاده عملكرد صنعت برق به عنوان اولين دستگاه خدمت رسان در حادثه سيل ابتداي امسال را كه با رضايتمندي و قدرداني مردم ،مسولان استاني ونمايندگان مجلس همراه بود، نمونه اي از تلاشها در جهت ارتقاي رضايت عمومي و اعتماد به توانمندي نظام اسلامي ذكر كرد.
وي عفاف و حجاب را در راستاي فرايند توسعه عنوان وبا اشاره به كسب رتبه برتر رضايتمندي مردم ازصنعت برق درجشنواره شهيد رجايي كه با نظرسنجي سازمان امور اداري واستخدامي از مردم احراز شد، عملكرد صنعت برق را در ارتقاي اعتماد مردم به كارايي نظام مقدس جمهوري اسلامي بسيار موثر توصيف كرد.
در اين نشست حبيب زاده رييس هيات بازرسي عفاف و حجاب وزارت كشور موضوع حقوق شهروندي وعفاف و حجاب را از تاكيدات مقام معظم رهبري عنوان كرد كه بررسي آن درادارات تهران و سايراستانهاي كشور از سوي اين هيات درحال انجام است.
حبيب زاده با اشاره به پيشگامي وزارت نيرو از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون ازجمله در دوران دفاع مقدس ،ابراز اميدواري كرد صنعت آب وبرق كشوردر موضوع عفاف و حجاب نيز همانند دوران دفاع مقدس در صف مقدم باشد.
اين نشست با ارايه برنامه ها و اقدامات شركت توانير در رابطه با برنامه هاي 10گانه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاههاي اجرايي ويژه مديران ،كاركنان و خانواده آنها و مراجعان به ادارات از سوي مهندس رضائي مشاور مدير عامل ورييس شوراي فرهنگي توانيرهمراه بود.
مهندس رضائي ازجمله اقدامات انجام شده دراين حوزه را برگزاري جلسات هماهنگي، پايش وبررسي وضعيت موجود وپيگيري اجراي مصوبات براي مديران ذي ربط و تدوين ،به روزرساني و ترويج منشور عفاف وحجاب و رعايت الزامات اداري دراين حوزه براي مديران ،كاركنان ومراجعان همچنين آموزش واقناع سازي درحوزه عفاف و حجاب براي كاركنان ،مديران و خانواده آنها ذكر كرد كه با برپايي جلسات متعدد و گردهمايي و همايش همراه بوده است.
وي از ديگر اقدامات 10 گانه توانير را انجام فعاليتهاي فرهنگي ،هنري ،تبليغي و اردوهاي زيارتي و راهيان نور ،ارايه خدمات مشاوره اي ديني واخلاقي ،فضا سازي و تبليغات محيطي ،حمايت از آثار و توليدات فرهنگي و هنري ،تشويق و ترغيب كاركنان محجبه و فعال در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب ،تذكر ،ارشاد و راهنمايي كاركنان و مراجعان بدحجاب و بد پوشش و نظارت و بازرسي از نحوه اجراي دستورالعمل هاي عفاف و حجاب درمراكز و واحدهاي تابعه برشمرد.
در ادامه اين نشست مدير كل دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات ،مسوول امورفرهنگي و ديني ،مشاور اموربانوان وخانواده ،فرمانده حوزه مقاومت بسيج و نماينده حراست شركت توانير به ارايه گزارش حيطه عملكرد واحد هاي ذي ربط در رابطه با موضوع عفاف و حجاب پرداختند.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات