مدیرهسته گزینش شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها آقای محمدقاسم رزمجو به عنوان مدیرهسته گزینش شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد.

متن حکم مدیرعامل شرکت به شرح ذیل است:

نظربه مراتب تعهد، تخصص وتجربه جنابعالی و اعلام نظر دبیرهیأت مرکزی گزینش وزارت نیرو موضوع نامه شماره 678/10/هـ/م/گ مورخ 27/8/98 به عنوان مدیرهسته گزینش شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب می شوید.

استفاده ازتوان علمی و تجربی و بهره گیری ازهمفکری‌کارشناسان و صاحب نظران در راستای اجرای قانون گزینش کشور و انجام وظایف محوله ، نظارت و هماهنگی های مربوط به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های  گزینش با باز تعریفی از وظایف آن هسته با رویکردها و سیاست‌های ساختاری ومنابع انسانی بخش آب و حفظ و نگهداری سوابق و مستندات به صورت علمی مورد انتظار می‌باشد.

توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات