معرفی اجزای اصلی ساختمان

آن چه که در ابتدا و در ساخت یک ساختمان باید نسبت به انجام آن اقدام شود، کف سازی می‌باشد. یکی از اجزای اصلی در ساخت هر ساختمان، دیوار می‌باشد. ساخت دیوار به منظور تقسیم فضای داخلی ساختمان، تحمل فشارهای وارده و جلوگیری از انتقال سر و صدا صورت می‌گیرد. به تیر افقی که در بالای درب و پنجره قرار گرفته و بار سقف را به ستون‌ها منتقل می‌کند، نعل درگاهی گفته می‌شود. چگونگی قرار گرفتن نعل درگاهی نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود. ساخت درب و پنجره به منظور برقراری ارتباط فضای داخلی و خارجی ساختمان صورت می‌گیرد. برای مثال در ساخت پنجره، عرض و ارتفاع آن و فاصله قرارگیری پنجره از کف ساختمان از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آن چه که در ساخت بام حائز اهمیت می‌باشد، اجرای شیب بندی مناسب و عایق کاری آن است. که این زیرسازی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات