بدی آب و هوا پروازها را زمینگیر کرد / لغو پروازهای امروز مهرآباد بدلیل بارش شدید باران

بدی آب و هوا پروازها را زمینگیر کرد / لغو پروازهای امروز مهرآباد بدلیل بارش شدید باران

اطلاعیه های هوانوردی از لغو برخی پرواز و تاخیر چند پرواز دیگر از مبادی به مقاصد مختلف را به دلیل بارش شدید باران در چند شهر کشور خبر می دهند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات