تبریک به مهندس جعفر هاشم زاده عضو اصلی هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

تبریک به مهندس جعفر هاشم زاده عضو اصلی هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات