ضرورت تلاش دولت برای رونق بخش ساختمان

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: درحالی‌که آمار معاملات زمین در مناطق شهری در کل کشور با ۴ دهم درصد افزایش مواجه بوده است، این آمار در استان یزد در بازه زمانی بهار ۹۸ نسبت به زمستان سال ۹۷، معادل ۵۰ درصد کاهش داشته است. این دانشیار اقتصاد عنوان کرد: آمار فوق نشان می‌دهد افزایش قیمت زمین و مسکن در فصل بهار ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ معاملات زمین و مسکن را در استان یزد در رکود سنگینی قرار داده و این افزایش قیمت بر ساخت‌وسازهای مسکن نیز تاثیر منفی گذاشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات