قیمت مسکن در آمریکا افزایش یافته است

افزایش قیمت مسکن امریکا بر مبنای ماهانه در ماه سپتامبر به طور متوسط ۰,۶ درصد بوده است که سه برابر رقم ثبت‌شده در ماه قبل و ۰. متوسط افزایش ماهانه قیمت مسکن در آمریکا در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۰,۳ دصرد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۱.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات