بازخوانی ضوابط و مقررات مناسب سازی محیط شهری برای معلولان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، به مناسبت  روز جهانی معلولان به بازخوانی و تاریخچه ضوابط و مقررات مناسب سازی محیط شهری برای معلولان می پردازیم که امیدواریم با رعایت این قوانین و ضوابط بتوان فضاها و  امکانات شهری  مطلوبی در اختیار افراد معلول جسمی حرکتی قرار داد.

۱. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی

مصوبه مورخ ۱۳۶۸/۳/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تحت عنوان «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی که ویرایش دوم آن در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۶، به عنوان اولین اقدام جدی در وضع قوانین حمایتی از افراد دارای محدودیت حرکت در زمینه مناسب‌سازی محیط شهری.

۲. بند ج ماده ۱۹۳ مجلس شورای اسلامی در سال۷۹

- بند ج ماده ۱۹۳ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹، هم زمان با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاٌ به مقوله تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه اختصاص یافت.

- آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم در جلسه مورخ 26/11/79 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، توسط هیئت دولت به تصویب رسید.

- ماده یک این آیین‌نامه که در تاریخ 10/12/79 و در ۱۳ ماده توسط معاون اول رییس جمهور به کلیه زارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ گردید: تمام دستگاههای اجرایی دولتی و سازمانهای غیر دولتی و مالکان ساختمانهای با مصرف عمومی، مکلفند قسمت‌های مورد استفاده عمومی اماکن و ساختمانهای (خصوصی و دولتی) خود را بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری حداکثر ظرف مدت یکسال برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند مناسب‌سازی نمایند.

- ماده ۳ این آیین‌نامه نیز به نقش شهرداری‌ها اشاره می‌نماید: شهرداری‌ها موظفند ظرف دو سال نسبت به آماده‌سازی و مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها برای تردد معلولین اقدام نمایند.

۳. ‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

- ‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تاریخ 16/2/83، به تصویب نمایندگان ملت رسید و در تاریخ 6/3/83 جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ گردید.

- در ماده یک این قانون، دولت موظف شده است که زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها بعمل آورد.

- ماده دو این قانون که شامل ۴ تبصره است، کلاً به مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان اختصاص دارد و حتی شهرداری‌ها را ملزم می‌نماید از صدور پایان‌کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نماید.

۴. آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان

- آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان در جلسه مورخ 4/3/84 هیئت وزیران تصویب و در تاریخ 9/3/84توسط معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ‌گردید.

- در ماده یک این آیین‌نامه در تعریف مناسب‌سازی آمده است: مناسب‌سازی به معنای اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است، ‌بطوری‌که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین‌شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

- ماده سه این آیین‌نامه به صراحت اعلام می‌دارد: کلیه دستگاه‌ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سالانه حداقل ۳۰٪ از ساختمانهای عمومی وابسته را برای استفاده معلولان و بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب‌سازی نمایند.

۵.مصوبه مورخ 14/4/84  شورای اسلامی شهر تهران

- مصوبه مورخ 14/4/84 شورای اسلامی شهر تهران، مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ذیل آن با عنوان مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی.

در ابتدای این مصوبه، مجدداً بر رعایت حقوق معلولان تاکید گردیده است:برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی کم‌توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقلاب اسلامی برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضا‌ها و تاسیسات عمومی شهر‌ها با هدف برقراری و اعطای استقلال نسبی، فردی و اجتماعی به این گروه‌های ویژه، بایستی در ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان و به ویژه متولیان مدیریت شهری قرار گیرد.

شهرداری تهران موظف گردیده است: از تاریخ ابلاغ این مصوبه، حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری اقدام نموده و تسهیلات لازم را در امر رفت‌ و آمد معلولان از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو و سازمان تاکسیرانی فراهم آورد. همچنین کنترل‌های لازم را در صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز و پایان‌کار جهت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولان بعمل آورد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات