درخواست دبیرخانه مشترک کمیسیون های سازمان برای دریافت نظرات اعضاء

درخواست دبیرخانه مشترک کمیسیون های سازمان برای دریافت نظرات اعضاء

دبیرخانه مشترک کمیسیون های  سازمان طی فراخوانی از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دعوت نمود به منظور شناسایی اهم موارد مورد نظر جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در کلیه کمیسیون های سازمان، نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق همین سایت اعلام تا پس از جمع بندی و تعیین اولویت در کمیسیون های مربوطه مطرح و نتایج حاصل از مباحث، جهت استفاده عموم مهندسین انتشار یابد.

جهت اعلام نظر کلیک فرمایید

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات