اجراي عمليات تكميلي پروژه بهسازي جاده دره ارغوان ايلام توسط راه و شهرسازي استان

اجراي عمليات تكميلي پروژه بهسازي جاده دره ارغوان ايلام توسط راه و شهرسازي استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات